Wordpress - Trang tin tức thủ thuật - Lar.vn

Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 6
Wordpress development  | 

Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 6

Ở trong phần này mình sẽ hướng dẫn bạn category.php, page.php, search.php, archive.php, 404.php

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 5
Wordpress development  | 

Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 5

Ở phần 5 này mình sẽ hướng dẫn về single.php, các hàm cần thiết trong một bài viết và viết hàm liệt kê những bài viết liên quan

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 4
Wordpress development  | 

Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 4

Ở phần 4 mình sẽ viết phân trang ( pagination ), liên kết bánh mì ( breadcrumbs ) cho theme.

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 3
Wordpress development  | 

Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 3

Ở phần 3 mình sẽ đi về nội dung của blog, logo, nav và sidebar.

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 2
Wordpress development  | 

Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 2

Ở phần 2 mình sẽ đi từng file header.php, footer.php, sidebar.php, content.php. index.php

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 1
Wordpress development  | 

Hướng dẫn làm Theme Wordpress bằng Bootstrap 4 - Phần 1

Có khi nào bạn muốn làm một giao diện wordpress theo ý mình chưa ? Ở giao diện mình cần làm bạn có thể tùy biến theo ý mình.

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ, múi giờ, ngày tháng trong Wordpress
Thủ thuật Wordpress  | 

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ, múi giờ, ngày tháng trong Wordpress

Đôi khi bạn đang dùng tiếng việt nhưng muốn chuyển sang tiếng anh trong wordpress, ta có thể làm nhiều cách

Đọc tiếp bài viết
Tối ưu hàm the_excerpt() và the_post_thumbnail() trong Wordpress
Wordpress development  | 

Tối ưu hàm the_excerpt() và the_post_thumbnail() trong Wordpress

Đôi khi mô tả dài quá làm tràn nội dung khiến bạn muốn nó thu ngắn lại thì hàm the_excerpt() có thể làm tốt việc này, mặc định của hàm chỉ show ra 20 chữ, đôi khi mình muốn dài hơn như 50 chữ thì sao? Lúc ấy ta cần là tối ưu hàm the_excerpt() theo ý của mình.

Đọc tiếp bài viết
Thay đổi đường dẫn thân thiện (pretty url) bài viết trong Wordpress
Thủ thuật Wordpress  | 

Thay đổi đường dẫn thân thiện (pretty url) bài viết trong Wordpress

Bạn có thích bài viết của mình có url bí mật hay rõ ràng, phần này rất quan trọng trong việc SEO vì thế bạn nên điều hướng các bài viết của bạn sang dạng

Đọc tiếp bài viết
Cấu trúc Template Hierarchy trong Wordpress bạn cần nắm
Thủ thuật Wordpress  | 

Cấu trúc Template Hierarchy trong Wordpress bạn cần nắm

Vì sao bạn cần phải nắm Template Hierarchy bởi vì nó rất quan trọng trong việc thiết kế giao diện, cách tạo file và hiểu được Wp đang truy vấn như thế nào.

Đọc tiếp bài viết