Cách tạo nút plus(cộng) và minus(trừ) cho Bootstrap 4 khá đơn giản bạn, bản chỉ cần thêm vài dòng CSS.

Thường Accordion sử dụng để thiết kế FAQ (Các câu hỏi thường gặp).

Yêu cầu

 • Vì ta sử dụng icon của FontAwesome để tạo nút + và - nên ta sẽ thêm FontAwesome trong header.
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.11.2/css/all.min.css">
 • Biết cơ bản CSS

Cách làm

Để xem cách tạo Accordition bạn có thể đọc hướng dẫn tại đây

<div id="accordion">

 <div class="card">
  <div class="card-header">
   <a class="card-link" data-toggle="collapse" href="#collapseOne">
    Collapsible Group Item #1
   </a>
  </div>
  <div id="collapseOne" class="collapse show" data-parent="#accordion">
   <div class="card-body">
    Lorem ipsum..
   </div>
  </div>
 </div>

 <div class="card">
  <div class="card-header">
   <a class="collapsed card-link" data-toggle="collapse" href="#collapseTwo">
    Collapsible Group Item #2
   </a>
  </div>
  <div id="collapseTwo" class="collapse" data-parent="#accordion">
   <div class="card-body">
    Lorem ipsum..
   </div>
  </div>
 </div>

 <div class="card">
  <div class="card-header">
   <a class="collapsed card-link" data-toggle="collapse" href="#collapseThree">
    Collapsible Group Item #3
   </a>
  </div>
  <div id="collapseThree" class="collapse" data-parent="#accordion">
   <div class="card-body">
    Lorem ipsum..
   </div>
  </div>
 </div>

</div>

Bạn thấy mình sẽ có id #accordion và mình sẽ code CSS như sau:

#accordion .card-header .card-link:after {
  font-family: 'FontAwesome';
  content: "\f068"; // dấu -
  float: right;
}

#accordion .card-header .card-link.collapsed:after {
  content: "\f067"; // dấu +
}

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm cách chèn fontAwesome vào CSS ở đường dẫn sau:

http://astronautweb.co/snippet/font-awesome/

Cám ơn bạn đã đọc bài viết, nếu có thắc mắc thì comment phía dưới nhé.