Đường dẫn tải bản LarKeyword demo: https://larurl.com/efbmyb

Để sử dụng được LarKeyword Sheet bạn cần làm theo hướng dẫn như sau, nhập vào một từ khóa bất kỳ sau đó thực hiện theo các bước:

Ở lần đầu chạy, bạn sẽ nhận được thông báo ủy quyền như sau:

Click chọn tiếp tục và chọn tài khoản của bạn:

Bước kế tiếp bạn sẽ nhận thông báo Ứng dụng chưa được xác minh:

Bởi vì ứng dụng sử dụng hạ tầng dữ liệu của LarKeyword nên sẽ cần những hàm để kết nối, bạn yên tâm là Lar chỉ sử dụng những hàm cơ bản và không đụng chạm đến bất kỳ dữ liệu nguy hại nào của bạn.

Làm theo các bước hướng dẫn:

Các quyền để có thể cập nhật dữ liệu.

Như vậy là bạn đã có thể sử dụng công cụ