Vài bữa trước có bạn hỏi mình em muốn sử dụng Laravel 6 nhưng yêu cầu của Laravel 6 là PHP > 7.2 trong khi HocVPS là PHP 7.1 mà đã lâu rồi bên ấy không cập nhật. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cập nhật lên PHP 7.2, 7.3 hoặc 7.4 chỉ cần vài bước đơn giản như sau.

Yêu cầu

  • Nên backup lại dữ liệu cần thiết, tránh sự cố xảy ra
  • Đang sử dụng HocVps

Thực hiện cập nhật

Truy cập bằng SSH và gõ:

yum install yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php73 // thay php73 bằng php72 hoặc php74 nếu muốn
yum-config-manager --disable remi-php71
yum update -y

Sau khi cập nhật bạn dùng php -v để kiểm tra xem đã lên php 7.3 chưa nhé.

Như vậy mình đã hướng dẫn bạn cập nhật thành công. Nếu có gì thắc mắc thì comment phía bên dưới nhé.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết.