Đây là series mình sẽ viết về học Laravel để giúp bạn đọc tìm hiểu Framework có độ phổ biến và nóng nhất nhì của PHP.

Khái niệm về Laravel mình đã viết ở bài giới thiệu, bạn có thể tìm đọc tại đây:

https://lar.vn/laravel-la-gi-series-huong-dan-hoc-lap-trinh-laravel-tu-co-ban-den-nang-cao.html

Trong Series hướng dẫn này mình sẽ sử dụng Laravel 6.0 (LTS) - Long Time Support, Release vào ngày 3/9/2019. Phiên bản 6.0 được Laravel hỗ trợ Bug Fixes dài hạn đến 3/9/2021 (2 năm) và Security Fixes đến 3/9/2022 (3 năm), đủ để bạn có thể phát triển ứng dụng lâu dài.

Phiên bản gần nhất được Laravel hỗ trợ (LTS) là 5.5 release vào 30/8/2017.

1. Hướng dẫn cài đặt Laravel

Để cài đặt được Laravel bạn cần phải có những yếu tố môi trường sau để Laravel có thể hoạt động.

1.1 Yêu cầu phiên bản PHP >= 7.2.0

Sử dụng MAMP hoặc WAMP để tạo môi trường chạy PHP. Bạn có thể xem hướng dẫn tại đây:

https://lar.vn/cai-dat-mamp-de-tao-moi-truong-chay-php-va-mysql-on-dinh.html

PHP >= 7.2.0
BCMath PHP Extension
Ctype PHP Extension
JSON PHP Extension
Mbstring PHP Extension
OpenSSL PHP Extension
PDO PHP Extension
Tokenizer PHP Extension
XML PHP Extension

1.2 Cài đặt Composer

Composer là một trình quản lý các gói Package ( thư viện ). Mình đã viết bài hướng dẫn cách cài đặt Composer.

https://lar.vn/huong-dan-cai-dat-composerphar-bo-quan-ly-thu-vien-danh-cho-php.html

1.3 Cài đặt Laravel

Tron bài này mình sẽ cài đặt Laravel thông qua Composer với option là create-project:

Mở Terminal (Mac) hay CMD (Win) và truy xuất vào thư mục htdocs. Chạy lệnh sau.

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel6

Bạn lưu ý:

  • --prefer-dist : nghĩa là tiến hành download bản ổn định nhất (Release).
  • laravel6: tạo thư mục laravel6 chứa bộ source Laravel. Bạn có thể thay đổi tên thư mục theo ý mình.


Khi cài đặt thành công bạn sẽ thấy như hình:


Mở laravel bằng SublimeText và kiểm tra composer.json

1.4 .env

File .env là file ẩn chứa các cấu hình quan trọng của Laravel. Trong trường hợp nếu bạn cài đặt Laravel xong nhưng không thấy file .env thì bạn cần mở các file ẩn trên Windows và Mac. Cách mở bạn có thể Google với từ khóa: hướng dẫn mở file ẩn trên Win/Mac.

15700781271788
Các lưu ý trong file .env này bạn cần nắm:

  1. APP_KEY: dùng để encryption ( mã khóa ), ứng dụng mã hóa session, password... Nếu bạn chưa có mã như hình bạn có thể sử dụng lệnh sau để tạo: php artisan key:generate
  2. APP_DEBUG: true hoặc false, dùng để hiện các thông báo lỗi nếu xảy ra, chỉ nên dùng true trong môi trường dev.
  3. LOG_CHANNEL: nên để daily để tiện theo dõi Log theo ngày. Log được lưu trong thư mục storage/logs. Nếu dùng mặc định stack nó sẽ lưu lại thành 1 file duy nhất.
  4. Đây là khu vực kết nối với database, mặc định Laravel sẽ kết nối với MYSQL.
  5. Session/ Cache: mặc định sẽ lưu bằng file và được lưu tại: storage/framework

Vậy là đã kết thúc bài của series hướng dẫn học Laravel 6 toàn tập, hi vọng nhận được nhiều góp ý của các bạn.
Đón xem phần 2, xin cám ơn.