PHP - Trang tin tức thủ thuật - Lar.vn

Array trong PHP và cách sử dụng đơn giản
PHP cơ bản  | 

Array trong PHP và cách sử dụng đơn giản

Array trong PHP là dạng cấu trúc nhiều phần tử được chứa trong 1 biến. Khi một biến chứa nhiều phần tử ta sẽ nghĩ đến array và hôm nay mình sẽ học cách tạo và duyệt mảng trong PHP

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn Redirect (chuyển hướng) sang trang khác trong PHP
PHP cơ bản  | 

Hướng dẫn Redirect (chuyển hướng) sang trang khác trong PHP

Để chuyển hướng trong PHP ta sẽ dùng hàm `header()`, hàm header() có nhiệm vụ gửi raw HTTP header đến trình duyệt của client và chuyển hướng tới url mà ta mong muốn.

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn Refresh lại trang bằng PHP theo thời gian
PHP cơ bản  | 

Hướng dẫn Refresh lại trang bằng PHP theo thời gian

Thường thì mình hay dùng Javascript để refresh (làm mới) lại trang hay còn gọi là F5 lại trang, ở bài này mình sẽ hướng dẫn bạn refresh lại trang bằng PHP.

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn cài đặt Composer.phar, bộ quản lý thư viện dành cho PHP
PHP Công cụ  | 

Hướng dẫn cài đặt Composer.phar, bộ quản lý thư viện dành cho PHP

Composer là công cụ quản lý các gói package phổ biến nhất của PHP. Các PHP Framework hầu như đều sử dụng composer để quản lý thư viện của mình, ở bài học này mình sẽ cùng bạn tìm hiểu composer và cài đặt nó trên môi trường Linux, Macos, Windows nhé.

Đọc tiếp bài viết
Hướng dẫn sử dụng chuỗi (strings) trong PHP
PHP cơ bản  | 

Hướng dẫn sử dụng chuỗi (strings) trong PHP

Cách sử dụng chuỗi trong php và hướng dẫn nối biến trong chuỗi

Đọc tiếp bài viết
Sử dụng và đặt tên biến (variables) trong PHP
PHP cơ bản  | 

Sử dụng và đặt tên biến (variables) trong PHP

Biến (Variables) là gì? tại sao gọi là biến mà không đặt tên là bi, bo, bom. Biến ở đây nghĩa là một giá trị chứa nội dung có thể thay đổi được

Đọc tiếp bài viết
Học php và bước đầu vào thế giới lập trình website
PHP cơ bản  | 

Học php và bước đầu vào thế giới lập trình website

PHP là gì ? viết tắt là Personal Home Page trang web cá nhân ? Cũng đúng vì nó mục đích đầu tiên ra mắt là vậy, phục vụ cho cá nhân thôi, mà nhiều cá nhân gộp lại nên nó phát triển hơn vũ bão thành

Đọc tiếp bài viết