Dạng chuỗi trong PHP cũng khá đa dạng có thể là:

'Đây là trái cam'
'Hôm nay là ngày mùng 16/4/2018'
'1000'
'Ký ức ấy "Tôi vẫn nhớ"'

Để xuất những biến có dạng chuỗi ta cần phải lưu ý những chuỗi có '',"" hoặc những ký tự đặc biệt ví dụ &,; thì ta cần phải sử dụng \ để escaped dữ liệu.

echo "Ký ức ấy "Tôi vẫn nhớ""; // Lỗi FATAL ERROR syntax error, unexpected
echo "Ký ức ấy \"Tôi vẫn nhớ\""; // Ký ức ấy "tôi vẫn nhớ"

Nối biến trong chuỗi

Để nối biến trong chuỗi bạn cần xác định rõ chuỗi đó đang được bọc trong ' ' hay " " để rồi từ đó sử dụng nối biến trong chuỗi.

Ví dụ: Hôm nay là ngày 30-2-2018 dương lịch, nhiệm vụ thế biến $date vào 30-2-2018;

$date = "30-2-2018";
$lar = "Hôm này là ".$date." dương lịch"; // Nếu là "" thì ta không cần nối chuỗi hoặc nối chuỗi cũng được
$lar = 'Hôm nay là '.$date.' dương lịch'; // Nếu là '' thì ta cần nối chuỗi
echo $lar;

Ở ví dụ này thì biến $lar được bọc bởi "" nên ta sẽ sử dụng ".$date." để thêm biến $date vào.

Bạn có thể xem demo để hiểu rõ hơn:
1010

Bài tập

Cho một chuỗi sau, sử dụng biến $book, $author để xuất giá trị sử dụng các thẻ HTML xuất ra kết quả sau;

Cuốn sách "Đắc Nhân Tâm" của tác giả Dale Carnegie là cuốn sách hay nhất mọi thời đại đưa bạn đến thành công.

Giải:

$book = 'Đắc Nhân Tâm';
$author = 'Dale Carnegie';
echo "<p>";
    echo "Cuốn sách <i>\"".$book."\"</i> của tác giả <strong>".$author."</strong> là cuốn sách hay nhất mọi thời đại đưa bạn đến thành công.";
echo "</p>";

Kết quả:

Kết thúc bài này mình hi vọng bạn có thể hiểu cách chèn biến trong chuỗi, nếu có gì thắc mắc vui lòng comment bên dưới.

Cám ơn.