Bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm menu off canvas trong Bootstrap 4 thay cho menu truyền thống dropdown của bootstrap.

code7878

HTML

<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-dark">
  <a class="navbar-brand" href="#">Lar.vn</a>
  <button class="navbar-toggler p-0 border-0" type="button" data-toggle="offcanvas">
   <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>

  <div class="navbar-collapse offcanvas-collapse">
   <ul class="navbar-nav mr-auto">
    <li class="nav-item active">
     <a class="nav-link" href="#">Trang chủ <span class="sr-only">(current)</span></a>
    </li>
    <li class="nav-item">
     <a class="nav-link" href="#">Giới thiệu</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
     <a class="nav-link" href="#">Dự án</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
     <a class="nav-link" href="#">Dịch vụ</a>
    </li>
    <li class="nav-item dropdown">
     <a class="nav-link dropdown-toggle" href="http://example.com" id="dropdown01" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Sản phẩm</a>
     <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdown01">
      <a class="dropdown-item" href="#">PHP</a>
      <a class="dropdown-item" href="#">Laravel</a>
      <a class="dropdown-item" href="#">Phalcon</a>
     </div>
    </li>
   </ul>
   <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
    <input class="form-control mr-sm-2" type="text" placeholder="..." aria-label="Search">
    <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0" type="submit">Tìm kiếm</button>
   </form>
  </div>
 </nav>

Các bạn nên lưu ý vị trí đặt class

CSS

html,
body {
 overflow-x: hidden;
}

@media (max-width: 767.98px) {
 .offcanvas-collapse {
  position: fixed;
  top: 56px;
  bottom: 0;
  width: 100%;
  padding-right: 1rem;
  padding-left: 1rem;
  overflow-y: auto;
  background-color: var(--gray-dark);
  transition: -webkit-transform .3s ease-in-out;
  transition: transform .3s ease-in-out;
  transition: transform .3s ease-in-out, -webkit-transform .3s ease-in-out;
  -webkit-transform: translateX(100%);
  transform: translateX(100%);
 }
 .offcanvas-collapse.open {
  -webkit-transform: translateX(-1rem);
  transform: translateX(-1rem); 
 }
}

JS

$(function () {
 $('[data-toggle="offcanvas"]').on('click', function () {
  $('.offcanvas-collapse').toggleClass('open')
 })
})

Tải code:
offcanvas-lar.vn

Cám ơn bạn đã đọc bài