Thường thì mình hay dùng Javascript để refresh (làm mới) lại trang hay còn gọi là F5 lại trang, ở bài này mình sẽ hướng dẫn bạn refresh lại trang bằng PHP.

Bài toán mình đặt ra như sau: Khi người dùng truy cập vào một trang nào đó không tồn tại mình sẽ xuất một thông báo sau: "Xin chào bạn, trang này không tồn tại, bạn sẽ được
chuyển hướng tự động về trang chủ sau 5 giây".

Trong PHP để chuyển hướng ta sẽ dùng hàm header( $string )

Trường hợp 1:

echo "Xin chào bạn <br>";
echo "Trang của bạn sẽ được tải lại sau 5s";

echo header("refresh: 5");
exit();

Ở trường hợp này, người dùng sẽ bị load lại trang sau 5 giây

Trường hợp 2:

echo "Xin chào bạn <br>";
echo "Trang này không tồn tại, bạn sẽ được chuyển hướng về google sau 5s";

echo header("refresh: 5; url = https://google.com");
exit();

Ở trường hợp này, người dùng sẽ được chuyển hướng về Google.com sau 5 giây. Bạn có thể thay url bằng bất cứ url nào bạn muốn.

Hi vọng ở bài học này bạn sẽ vận dụng trong dự án của bạn ở hiện tại và tương lai

Cám ơn bạn đã đọc bài viết, nếu có thắc mắc gì thì bạn hãy comment ở bình luận bên dưới nhé.