Để chuyển hướng trong PHP ta sẽ dùng hàm header(), hàm header() có nhiệm vụ gửi raw HTTP header đến trình duyệt của client và chuyển hướng tới url mà ta mong muốn.

download -5-

Ứng dụng: ví dụ khi thành viên đăng nhập xong, mình sẽ chuyển hướng thành viên vào trang quản trị.

Cách sử dụng

<?php
    header("Location: http://lar.vn/dashboard");
    exit; // dừng các mã chạy phía dưới;

Hi vọng qua bài này bạn sẽ hiểu được cách chuyển hướng trong PHP

Cám ơn bạn đã đọc bài viết.