Composer là công cụ quản lý các gói package phổ biến nhất của PHP. Các PHP Framework hầu như đều sử dụng composer để quản lý thư viện của mình, ở bài học này mình sẽ cùng bạn tìm hiểu composer và cài đặt nó trên môi trường Linux, Macos, Windows nhé.

Trang chủ: https://getcomposer.org

Vài nét về Composer

laravel_composer

  • Composer là một Dependency Management trong PHP nó sinh ra để giúp chúng ta quản lý các thư viện, cài đặt, nâng cấp, xóa chỉ bằng một lệnh duy nhất. Thư viện ở đây mình ví dụ, bạn cần thư viện reCaptcha của Google, thông thường bạn phải tìm bộ SDK và tìm hiểu bộ SDK để tích hợp vào project của bạn thì Composer giúp bạn bằng một lệnh đơn giản như sau: composer require google/recaptcha "~1.1" . Nó sẽ tự động tải về project của bạn.
  • Nếu bạn có dùng qua Bower.io, hay Npm của nodejs hay RubyGems cho Ruby thì Composer bạn sử dụng cũng tương tự.

  • Composer là mã nguồn mở (OpenSource) nên bạn sử dụng miễn phí và nhận được sự giúp đỡ, cập nhật của cộng đồng thường xuyên.

  • Cài đặt Composer rất đơn giản và tiện lợi

Hướng dẫn cài đặt Composer

Cài đặt trên Mac, Linux

Để cài đặt composer bạn cần truy cập vào đường dẫn download của nó tại đây: https://getcomposer.org/download/ bạn sẽ thấy các dòng lệnh phía bên dưới, nên lấy dòng lệnh trên trang, vì có thể nó đã thay đổi phiên bản.

Mở terminal và paste dòng lệnh sau:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '544e09ee996cdf60ece3804abc52599c22b1f40f4323403c44d44fdfdd586475ca9813a858088ffbc1f233e9b180f061') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Sau khi cài đặt xong bạn cần đưa composer ra global bằng cách thêm dòng lệnh sau trong terminal:

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Từ giờ trở đi khi cài đặt bạn chỉ cần gõ:

composer

Kiểm tra phiên bản composer hiện tại.

composer -V

Cài đặt trên Windows

Để cài đặt composer cho win bạn truy cập vào đường dẫn download của nó tại đây: https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe sau đó cài đặt bình thường.

Các vấn đề khi cài đặt

Error-PHP-Startup-Unable-To-Load-Dynamic-Library

Nếu gặp phải lỗi PHP Startup: Unable to load dynamic library thì bạn cần vào file cấu hình php.ini tìm dòng extension_dir thay bằng extension_dir="C:\xampp\php\ext"

Lời kết

Việc nắm composer rất quan trọng trong việc quản lý thư viện PHP, nếu bạn chưa làm được thì hãy comment phía bên dưới, mình sẵn sàng giúp bạn, cám ơn bạn đã đọc bài viết.