Bạn có thích bài viết của mình có url bí mật hay rõ ràng, phần này rất quan trọng trong việc SEO vì thế bạn nên điều hướng các bài viết của bạn sang dạng SLUG

TH1:
http://example.com/?p=12333
TH2:
http://example.com/duong-dan-ro-rang.html

Tất nhiên ở trường hợp 2 rồi phải không. Nhìn vào URL là biết nó đang muốn nói điều gì, thì Google hay những bộ tìm kiếm khác cũng sẽ hiểu, việc hiểu rõ sẽ giúp bạn dễ top bài viết hơn.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn đưa tất cả bài viết về đường dẫn tĩnh như ở trường hợp 2.

Mặc định Wordpress có rất nhiều kiểu cài đặt. Nhưng ở trường hợp này mình sẽ chọn
Tiêu đề bài viết nhé

Cài đặt -> Đường dẫn tĩnh -> Tiêu đề bài viết -> Lưu

Quy tắc hoạt động: nó sẽ chuyển đổi tiêu đề bài viết sang dạng slug ( các từ sẽ cách nhau bởi dấu - )

Ví dụ: Tôi đi học -> toi-di-hoc.html ( rất gọn phải không nè? )

code_2

Cám ơn bạn đã đọc bài viết, còn rất nhiều loại ở trên bạn có thể tự tìm hiểu thêm nhé.