Đôi khi bạn đang dùng tiếng Việt nhưng muốn chuyển sang tiếng Anh hoặc ngược lại trong wordpress, ta có thể làm nhiều cách nhưng cách đơn giản nhất là bạn truy cập vào:

Cài đặt -> Tổng quan

  1. Chọn tổng quan
  2. Chọn ngôn ngữ hiện thị ở đây mình chọn Tiếng Việt
  3. Chọn múi giờ
  4. Chọn định dạng ngày tháng
  5. Chọn định dạng thời gian

_Cách 2:_ thay đổi ngôn ngữ trong wp-config

Mở file wp-config.php ở thư mục root chèn lệnh sau:

Ví dụ ở đây là tiếng anh

define ('WPLANG', 'en_US')

15224177844452

Cám ơn bạn đã đọc bài viết.