Mặc định khi thêm trang mới bạn sẽ sử dụng giao diện mặc định của file page.php,

Đôi khi gặp tình huống khách hàng nói với bạn: Anh muốn trang landing page này có độ rộng hết màn hình, có nhiều hình ảnh sự kiện khác với những page cơ bản như giới thiệu, liên hệ....

Gặp tình huống đó bạn sẽ làm gì? Headshot khách hàng hay "Em làm được".

Nếu bạn dùng WP thì việc đó khá đơn giản, mình sẽ hướng dẫn bạn.

Ở thư mục theme của bạn, bạn tạo 1 file template-demo.php và có chứa code sau:

<?php
    /**
    * Template name: Trang sự kiện
    *
    */
?>

Nội dung của trang sự kiện sẽ code ở đây

Vào phần Trang trong backend bạn sẽ thấy

Tạo một bài viết mới có tên Event ra ngoài trang chủ xem nó xuất hiện ra sao

Bạn thấy đó, trang Event sẽ gọi file template-demo.php và bạn có thể code theo ý thích của bạn ở page này.

Cám ơn bạn đã xem bài viết, hãy share nếu thấy hay nhé.