Ở bài hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một plugin đơn giản cho Wordpress. Plugin là một thành phần không thể thiếu trong Wordpress, chắc hẳn bạn cũng đã từng tải và cài đặt ít nhất một plugin, vậy bạn có bao giờ đặt câu hỏi plugin được tạo ra như thế nào không? Ok, mình sẽ giúp bạn hiểu nó được khởi tạo và kích hoạt như thế nào nhé.

Bước 1:
Tạo folder có tên lar nằm trong thư mục wp-content/plugins ( Tên gì thì bạn tự đặt nhé )

 • wp-content/plugins/lar

Tạo file lar.php có chứa nội dung sau

 • wp-content/plugins/lar/lar.php
<?php
/*

Plugin Name: Plugin demo - Lar.vn
Text Domain: lar
Plugin URI: https://lar.vn
Description: Đây chỉ là 1 plugin demo
Version: 1.0
Author: Tòng Huỳnh
License: GPL3
License : URI : https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html

*/

Đây là nội dung ta khai báo cho plugin bao gồm tên, text domain, đường dẫn, mô tả, phiên bản, tác giả, bản quyền.

Nếu cảm thấy dài dòng khó nhớ, bạn có thể khai báo ngắn gọn như sau:

<?php
/*

Plugin Name: Plugin demo - Lar.vn

*/

Bước 2:

Ta vào backend phần Plugins bạn sẽ thấy plugin mà ta vừa tạo, bấm vào Activate để kích hoạt plugin lên nhé.

Wow, đơn giản quá phải không, code có vài dòng mà ta đã tạo được plugin.

Bước 3:

Mình sẽ tiến hành viết một custom post type movie trong plugin này.

add_action('init','lar_movie_post_type');

function lar_movie_post_type()
{
  $post_type = 'movie';
  $domain = 'lar';
  $args = [
    'labels' => [
      'name' => __( 'Movie', $domain ),
      'singular_name' => __( 'Movie', $domain )
    ],
    'public' => true
  ];

  register_post_type( $post_type , $args );
}

code_16

Sau khi code xong vào backend bạn sẽ thấy Movie

Vậy plugin lar demo có nhiệm vụ tạo một custom post type Movie, và chỉ khi plugin active thì custom post type Movie này mới hoạt động.

Kết quả.
code_17

Qua bài này bạn đã hiểu cách tạo plugin rồi chứ ? Nó khá đơn giản phải không, còn vụ custom post type Movie bạn không cần hiểu đâu, mình sẽ viết hướng dẫn ở bài sau về Custom Post Type.

Cám ơn bạn đã xem, có gì thắc mắc vui lòng comment bên dưới giúp mình nhé.