Custom Field bạn có thể hiểu đơn giản là thêm một hoặc nhiều trường dữ liệu bổ sung nội dung cho bài viết, trang... Ví dụ trong bài viết có tiêu đề, nội dung, hình đại diện, thẻ, danh mục, giờ khách hàng nói với bạn, anh muốn thêm một khung nhập liệu là: XXXXX, bạn sẽ tính sao? Với Custom Field thì chuyện đó khá đơn giản, quan trọng là bạn phải xem qua bài này để ứng phó tình huống đó nhé.

Nếu bạn chưa hình dung ra custom field là gì thì có thể xem hình sau:

Rõ ràng trong Add New Post đâu có hỗ trợ khung nhập liệu Seo title đúng không ? Vậy nó ở đâu ra ? Xin thưa là nó chính là Custom Field mà mình đã tạo ra.

Vậy tạo ra có khó không ? Rất dễ đằng khác, có 2 cách tạo

 • Dùng custom field có sẵn trong Wordpress
 • Dùng plugin Advanced Custom Fields đây là plugin tạo Custom Field chuyên nghiệp và dễ sử dụng.

Dùng custom field có sẵn trong Wordpress

Bạn tạo một bài viết, sau đó click vào Screen Options check Custom field

Sau đó kéo xuống phía dưới bạn sẽ thấy khung nhập liệu Custom Field

Click vào Enter new và nhập nội dung demo như bên dưới

Sau đó bấm save bài viết

Vậy là bài viết này đã có 1 custom field tên là: custom_lar và nội dung, để hiện nội dung này đi kèm với bài viết bạn cần sử dụng hàm sau

get_post_meta( $post->ID, 'custom_lar', true )

Với tham số thứ 1: là ID của bài viết,
tham số thứ 2 là tên của bài viết
tham số thứ 3 cho phép trả nội là một giá trị

Đặt hàm get_post_meta ở trong file content-single.php

Kết quả ta được:

Các Post sau bạn làm tương tự như vậy nhé.

Sử dụng plugin Advanced Custom Fields

Đây là plugin rất mạnh để tạo Custom Field và là plugin không thể thiếu trong mọi dự án.

Bạn vào plugin cài đặt active plugin đó nhé:

Bạn vào Custom Fields -> Add New

Bạn sẽ thấy như hình

 1. Đây là tên của 1 nhóm Custom Field
 2. Thêm 1 Custom Field
 3. Loại của Custom Field và nơi xuất hiện
 4. Sắp xếp vị trí các Group Custom Field từ thấp tới cao
 5. Vị trí Custom field sẽ nằm dưới khung soạn thảo, dưới tiêu đề hoặc bên sidebar
 6. Style mặc định hoặc giống WP
 7. Publish để tạo Group Custom Field

Ở đây bạn lưu ý cho mình ở bước 2, đây sẽ là nơi bạn tạo custome field

Click vào add field

 1. Tiêu đề của custom field
 2. Tên của custom field, cái này quan trọng bạn cần phải lưu ý
 3. Loại ở đây rất nhiều, nếu chỉ cần soạn thảo nội dung thì chọn text hoặc textarea
 4. Bắt buộc hoặc không điền trong bài viết
 5. Giá trị mặc định ví dụ: abc
 6. Giá trị phía trước custom field
 7. Giá trị phía sau custom field
 8. Giới hạn ký tự
 9. Thêm custom field mới

Bạn nhấp vào close field để đóng.

Sau đó khi vào bài viết bạn sẽ thấy

Để xuất giá trị, ta dùng hàm sau:

get_field('custom_lar')

Bài hướng dẫn cơ bản đến đây, mình sẽ update thêm ở phần sau

Cám ơn bạn đã đọc bài viết