Việc đặt tên class phù hợp cho dự án, layout của bạn là điều khá cần thiết vì nó ảnh hưởng đến rành mạch của cấu trúc HTML, thay vì đặt .cot-trai, .cot-phai thì chuyển về tên tiếng anh có nghĩa là .col-left, .col-right để khi phát triển theme nó chuyên nghiệp hơn bạn nhé.

css-name

Việc đặt tên cho Class ứng với nhiệm vụ của nó là điều cần thiết, và cũng dễ nhớ

Sau đây là các class bạn có thể sử dụng để đặt tên

.header
.header-sticky
.header-top
.header-bottom

.section
.news-section
.products-section

.nav
.content
.slide
.post
.top
.sidebar
.box
.caption
.item
.icon
.filtering
.filter
.new-arrivals

.page
.page-banner
.page-breadcrumb

.about
.work
.product
.product-item
.product-image
.product-image-link
.quickview
.add-to-wishlist
.service
.team
.testimonials
.news
.events
.history
.price
.pricing-tables
.archive
.concept
.recommend
.subscribe
.blog
.index
.contact
.inquiry
.access
.shop
.related
.privacy
.faq

.wrapper
.grid
.block
.inline
.inner
.media
.flag
.box
.card
.tile

Mình sẽ cập nhật và ghi rõ chức năng của các tên class ở thời gian tới, nếu bạn có các tên hay thì hãy comment cho mình nhé

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết