HTML là chữ viết tắt của cụm từ Hyper Text Markup Language ( mình hay gọi là Hãm Tài Mập Lùn ).

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, nó chỉ là ngôn ngữ đánh dấu thôi, không phải ngôn ngữ lập trình nhé, nó giống như Word mà chúng ta hay dùng hàng ngày, nó có thể chèn văn bản, hình ảnh, bảng... và lưu ra file.html

Vậy tại sao không gọi nó là trình soạn thảo văn bảng thôi sao mà đặt nó với cái tên mĩ miều là Siêu văn bản. Không phải tự nhiên nó được phong cái tên vậy mà là nó có thể liên kết các tài liệu lại với nhau, HTML A liên kết với HTML B chỉ 1 dòng lệnh, chưa hết nó còn có thể trang trí nội dung theo ý người dùng bằng việc kết hợp với CSS ( Cong sương sống ) để tạo nên bộ đôi hoàn hảo.

Hiện tại HTML và CSS đã được cải tiến lên HTML5 và CSS3
Việc nắm các thẻ trong HTML rất cần thiết trong SEO.

Cách tạo và mở một file HTML

Trên Windows

Bạn chỉ cần chuột phải open with -> chrome hoặc internet explorer

Trên Mac Os

Mở ứng dụng TextEditor nằm trong Applications

Screen Shot 2018-03-16 at 12.39.27 A

Chọn New Document

Open

Kế đến bạn có thể nhập bất cứ nội dung gì ví dụ: Đây là file html. BấmCommand + S để save file.

Save

  1. Nội dung
  2. Đặt tên file
  3. Chọn nơi sẽ lưu file
  4. Định dạng file
  5. Bấm Save để tạo file

Để mở một file HTML: bạn sẽ click chuột 2 lần vào file đó hoặc phải chuột chọn Open with -> Safari

Screen Shot 2018-03-16 at 12.47.42 A

Kết quả là bạn sẽ thấy xuất hiện nội dung

Screen Shot 2018-03-16 at 12.48.42 A