Json - Trang tin tức thủ thuật - Lar.vn

Nên học Json, kiểu định dạng phổ biến kết nối với các ngôn ngữ
Json  | 

Nên học Json, kiểu định dạng phổ biến kết nối với các ngôn ngữ

Json là gì mà tiêu đề lại ghi là kết nối với mọi ngôn ngữ lại với nhau? Xin thưa là thật sự là vậy, đây là kiểu định dạng dữ liệu phổ biến trong thời đại giờ và tồn tại song song với XML để kết nối các ngôn ngữ lại với nhau.

Đọc tiếp bài viết